Blog

Kudy k cíli

woodland-656969_1920
Metodologie

Kudy k cíli

Když se ptám, co studenty při tvorbě bakalářek a diplomek nejvíc trápí, často zmiňují, že se k psaní nemůžou dokopat. Potom zjistím, že se dokopat můžou, ale neví jak začít. Sem tam někde něco přečtou, sem tam si udělají poznámku, ale neposouvají se kupředu. 

Mít téma nestačí

Mají totiž jen téma práce, které je navíc velmi široce definováno. Proto načítají kde co, co by s ním mohlo souviset a mohlo se hodit. V tu chvíli bohužel ještě netuší, že tím vyhazují nemalé množství času. Stejně jako je široké jejich téma je široký i okruh načítané literatury. Proto část z ní ve své práci nakonec nepoužijí.  
Je tedy dobré si téma zúžit tak, aby bylo vůbec možné ho zpracovat do bakalářské či diplomové práce. Na základě konkrétního tématu si pak stanovujeme cíl práce, technicky vzato hlavní výzkumnou otázku (HVO).
Pokud máš příliš široké téma a nemáš HVO, budeš dlouho přešlapovat na místě a metodou pokus-omyl se malými krůčky posouvat kupředu. A to s velkým vyčerpáním a frustrací z toho, že děláš něco, kde není jistota, že to děláš správně. Představ si to asi takto:

 

Zkoušíš vyrazit za diplomkou různými směry, děláš kotrmelce a velmi pomalu (a v tomto případě nejistě) se posouváš směrem ke vzdálenému cíli. Jak říká japonský profesor Kenichi Ohmae:

„Když je loď nasměrovaná špatným směrem, usilovnější veslování nepomůže.”

Začni zúžením tématu

Jak si téma vydefinovat ti ukážu na konkrétním příkladu. Petra má téma Práce s ohroženými dětmi ve škole. Při zužování tématu se tedy můžeš ptát:
→ Práce koho s ohroženými dětmi ve škole? 
Jde o práci učitelů, výchovných poradců, ředitelů?
Kdo jsou ohrožené děti? 
Budeme v práci pracovat se všemi ohroženými dětmi, nebo jen s jejich částí, např. s dětmi ohroženými rozpadem rodiny, dětmi ohroženými ekonomickými podmínkami v rodině apod.
Které děti si ve škole vybereme?
Budeme pracovat se všemi dětmi, nebo jen s dětmi určitého věku? S dětmi z 1.stupně? Nebo z druhého stupně?
→ V jaké škole?
Jde o základní školu, střední školu nebo dokonce speciální školu? Jde o konkrétní školu, nebo o kombinaci různých škol?

Nad tím vším se musí Petra zamyslet. Až se rozhodne, mohlo by její téma být např. Práce učitelů s ohroženými dětmi 1.stupně v ZŠ T.G. Masaryka. Do názvu se nám nepropíší všechny odpovědi na výše uvedené otázky, protože pak by byl název příliš krkolomný. V hlavě je ale všechny Petra má.  

Formuluj si hlavní výzkumnou otázku

Pokud máš jasně definovanou HVO, víš, kam jdeš, a není třeba chodit oklikou. Vypadá to asi takto:

 

Jdeš přímo. Neztrácíš tedy čas ani energii, protože čteš a děláš jen to, co je relevantní pro dosažení tvého cíle.

Petra nyní ví, že se zaměří na děti ohrožené sociálním vyloučením a nebude tedy načítat literaturu k jiným typům ohrožení. Zároveň se rozhodla pro děti z prvního stupně, v rámci načítání vývojové psychologie se tedy zaměří pouze na tuto věkovou kategorii atd.
Pořád ale ještě jasně neví, kam jde, protože nemá výzkumnou otázku. Je to asi jako když máš mouku, máslo, vejce a mléko (jakési základní ingredience), ale pořád nevíš, jestli z nich upečeš dort, muffiny a nebo bábovku. Teprve potom, co se rozhodneš upéct muffiny, víš, že budeš potřebovat ještě banán, jogurt a čokoládu. A taky budeš moct začít hledat konkrétní recept, jak to celé spáchat.

Jak se k hlavní výzkumné otázce prokousat?

Připravila jsem pro tebe ke stažení pracovní list, kde si prostřednictvím formulace symbolického, aplikačního a poznávacího cíle tu svou vysněnou výzkumnou otázku můžeš vytvořit 😉
Tento pracovní list byl z velké části vytvořen na základě materiálu pro studenty oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Je tedy vhodný především pro humanitně zaměřené obory. Pokud si se všemi otázkami nevíš rady, ber to jako inspiraci, jak se nad svým tématem zamyslet z jiného úhlu pohledu. 
Pořád moc složité? Stav se na webináři Jak se nezbláznit z diplomky, kde se tvorbou hlavní výzkumné otázky budeme zabývat. Případně pokud toho máš na srdci ještě více, můžeme vše probrat na individuální konzultaci.