Blog

Jak začít s bakalářkou/diplomkou | 2. část

road-220058_1280
Metodologie

Jak začít s bakalářkou/diplomkou | 2. část

V předchozím článku jsme načali, co vše je třeba udělat, než se člověk pustí do samotného psaní práce. Pro připomenutí níže uvádím celý checklist:

  1. Vyber si téma ✔
  2. Najdi si vedoucího ✔
  3. Udělej důkladné rešerše a téma načti ✔
  4. Zamysli se nad výzkumným problémem
  5. Formuluj cíl práce
  6. Formuluj hlavní výzkumnou otázku
  7. Promysli design výzkumu
  8. Prokonzultuj s vedoucím a sepiš

První tři body jsou za námi, pokračujeme tedy dále…

4. Zamysli se nad výzkumným problémem
Výzkumný problém je to, nad čím se v práci zamýšlíme. Přesněji to, co chceme zjistit. Právě proto sis dělal všechny ty rešerše, abys téma co nejvíc navnímal, zmapoval a hlavně zjistil všechno to, co už se o něm ví a jak se na to přišlo. Byla by přece ztráta času rýpat se v něčem, co už vyzkoumal někdo před tebou. A nebo zvolit si cestu, kterou už někdo šel, ale nikam nevede. Zkusím to ilustrovat na konkrétním vymyšleném příkladu. Ber to prosím s rezervou, je to vše velmi zjednodušeno: Chceme se např. věnovat situaci, kdy se učitelé na základní škole setkávají s různými přístupy a postoji rodičů propadajících žáků. Z výzkumů víme, že někteří rodiče se k učitelům chovají s úctou, jiní jim chabé výsledky svých ratolestí dávají za vinu. Zajímá nás tedy, co vše ovlivňuje postoje rodičů propadajících žáků k učiteli a jak by s tím učitelé/vedení školy mohli pracovat, aby se změnily k lepšímu.

5. Formuluj cíl práce
Ruku v ruce s výzkumným problémem jde i formulace cíle práce. Chceme přece, aby to celé k něčemu bylo a nebyly to jen další papíry do archivu. Je tedy třeba symbolický cíl, který dodá tvému úsilí smysl. V tomhle případě se nabízí třeba odlehčit učitelům v rámci komunikace s nespokojenými rodiči, kteří je viní ze špatně odvedené práce. Cílem práce je tedy zjistit faktory, které ovlivňují postoje rodičů propadajících žáků k učiteli. Z nich pak můžeme vybrat ty, které má škola ve své moci (prostředí školy, komunikační kanály školy apod.) a může prostřednictvím drobných změn ovlivnit i postoj rodičů.

6. Formuluj hlavní výzkumnou otázku
Když víš, co je tvým cílem, zamysli se nad tím, co vše potřebuješ zjistit, abys svůj cíl naplnil. Nezapomeň, že některá data můžeš získat z předchozích výzkumů. V tomto případě bychom mohli zkoumat, co vše ovlivňuje postoje rodičů propadajících žáků k učiteli. Měla by to být ale OTÁZKA. Tedy: Jaké jsou faktory ovlivňující postoje rodičů propadajících žáků k učiteli?
Více o tom, jak se zabývat cíli a vytvořit si hlavní výzkumnou otázku najdeš v článku Kudy k cíli

7. Promysli design výzkumu
Když víš, co jdeš zkoumat, začni přemýšlet, jak to vyzkoumáš. Nikdy ne naopak. Občas za mnou přijde student, který mi vypráví, jak bude dělat ty dotazníky, ale ještě ani neví, co chce zjišťovat a zda bude kvalitativní strategie a forma dotazníkového šetření tou nejlepší volbou. Nejdůležitější rozhodnutí je volba výzkumné strategie – kvalita, nebo kvantita. Níže shrnující obrázek, který poradí, kdy kterou strategii použít. Zkus promyslet, kterou variantu bys zvolil pro náš imaginární příklad s rodiči?

Shrnutí základních rozdílů mezi kvantitativní a kvalitativní strategií

8. Prokonzultuj s vedoucím a sepiš
Ano, je to kvalitativní strategie! Teď už máš promyšlené základní stavební prvky. Než to všechno hodíš na papír a necháš vyrýt do informačního systému jako neměnné zadání, prokonzultuj to s vedoucím práce. Ten ti v ideálním případě nevhodné téma rozmluví – třeba tě upozorní, že zkoumat jak se utváří něčí postoje a co vše je ovlivňuje, je peklo největšího kalibru. Tedy bude lepší najít v rámci výzkumného problému nějakou jinou linku, u které si tak nenaběhneš a nebudeš se krom pedagoga muset stát i psychologem.
Teprve když se s vedoucím vyladíte na cíli práce, hlavní výzkumné otázce a výzkumném designu, pěkně si to sepiš. 
Na začátku je to spousta hodin práce. Neviditelná piplačka, ze které není žádný hmatatelný výstup. Jen jedna nebo dvě A4 zadání.

Věř mi, že pokud tenhle začátek nepodceníš, budeš pak přesně vědět, co dělat, a na cestě za diplomkou se neztratíš. Kdybys na tenhle začátek nechtěl být sám, stav se na kurzu Jak se nezbláznit z diplomky, kde se budeme věnovat jak tvorbě hlavní výzkumné otázky, tak tipům, jak si v psaní odlehčit a pravidelně se mu věnovat.